Gladsheim rekryterar nya medarbetare

3 april 2020

Gladsheim Fastigheter fortsätter att expandera och rekryterar tre nya medarbetare. Efter ett nyligen genomfört förvärv uppgår det totala beståndet till närmare 800 lägenheter med ett fastighetsvärde om cirka 775 mkr.

Roger Granath har anställts som byggprojektledare på Gladsheim och kommer att ansvara för Gladsheims renoveringar och projekt. Roger har en gedigen erfarenhet inom byggsektorn där han har arbetat med olika typer av byggprojekt. Roger kommer närmast från Ekensberg Byggnads AB där han arbetat som projektledare och med avtal och anbud. Roger började på Gladsheim 1 april.

”Gladsheims renoveringskoncept är en viktig del i vår affärsmodell och därför känns det extra roligt att välkomna en ny medarbetare som har särskilt fokus på detta område”, kommenterar Fredrik Gynnerstedt, CFO Gladsheim.

Nicoleta Truica har anställts som förvaltningsassistent och kommer att börja på Gladsheim i maj. Nicoleta är utbildad fastighetsförvaltare och kommer senast från Hembla där hon har arbetat med hyresfrågor och bostadsförvaltning.

Dariusz Bogdan Lata är anställd som fastighetsskötare sedan 1 april i de fastigheter som Gladsheim förvärvade i Skövde den 31 mars.

Vidare har Fredrik Hilmander utsetts till fastighetschef och ingår sedan 1 januari i Gladsheims ledningsgrupp. Fredrik ansvarar för Gladsheims förvaltning och utvecklingen av befintligt bestånd och började på Gladsheim i augusti 2019 som förvaltare. Fredrik har över 20 års erfarenhet inom fastighetsförvaltning och har bland annat tidigare arbetat på Castellum, Amasten och ByggVesta.

”Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation. Det gläder mig att få välkomna tre nya medarbetare att vara med på Gladsheim Fastigheters utvecklingsresa”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB, 070 – 2876402, david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt. David var tidigare verkställande direktör på börsnoterade Amasten 2014-2017 där han byggde upp ett bostadsbestånd på tre miljarder med fokus på mellanstora orter. Fredrik är Gladsheims finanschef och har erfarenheter från liknande positioner i flera börsnoterade bolag.