MSCIs årliga fastighetsindex för privata och kommunägda hyresbostäder mäter obelånad totalavkastning på det underliggande fastighetsbeståndet, baserat på direktavkastning och förändring i marknadsvärdering. Indexet följer utvecklingen av 4643 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 542,6 miljarder SEK per december 2022. Gladsheim har rapporterat till MSCI sedan starten 2019.

”Att mäta och kontinuerligt följa upp hur fastigheterna och portföljen utvecklas i syfte att löpande förbättra vårt arbete och förädla beståndet är en central del av vårt värdeerbjudande till våra ägare och andra intressenter. Här erbjuder MSCI de bästa och mest omfattande jämförelsetalen för en systematisk uppföljning på fastighetsnivå” säger VD David Dahlgren.

Gladsheims affärsidé bygger på tre fundament; attraktivt prissatta förvärv med förädlingspotential, en effektiv och värdeskapande förvaltning samt en värdehöjande förädling av bostäder och lokaler i egen regi. Utfallet av det systematiska arbetet syns tydligt i indexsiffrorna. ” avslutar VD David Dahlgren.

”MSCI Svenskt Bostadsindex har funnits sedan 2003 och startade som ett initiativ för att öka transparens och jämförbarhet på marknaden. MSCI har årligen sedan dess samlat in detaljerad information på fastighetsnivå direkt från deltagande bolag, kvalitetssäkrat denna och sammanställt. Utifrån detta material kan bolag därefter utvärdera sina egna nyckeltal gentemot marknaden med utgångspunkt från totalavkastningen, men även ner på underliggande förklaringsvariabler så som från intäkter, drift och underhåll samt investeringar till förklaringar gällande värdeförändring.” säger Rikard Eliasson, Vice President på MSCI Sweden.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB
070 – 287 64 02
david.dahlgren@gladsheim.se

Rikard Eliasson, Vice President, MSCI Real Assets Nordic
070 – 455 95 85
rikard.eliasson@msci.com

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i universitets- och regionsstäder och intilliggande orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer. Beståndet omfattar över 3 000 lägenheter med ett fastighetsvärde överstigande 4 miljarder kronor. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.