Förvärvet i Skövde består av en fastighet med 135 lägenheter och en mindre andel lokaler. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 160 mkr och med en total uthyrbar yta på 10 646 kvadratmeter. Säljare är Rentus Holding AB.

Bostadsbeståndet i Karlskoga är ett bestånd bestående av tre fastigheter med totalt 28 lägenheter. Förvärvet sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 58,5 mkr. Total uthyrbar yta uppgår till 2 352 kvadratmeter. Säljare är Lekebergs Holding AB.

”Med de båda förvärven överstiger Gladsheims totala fastighetsvärde två miljarder, en milstolpe i Gladsheims tillväxtresa. Att under hösten ha kunnat genomföra flera förvärv, som passar väl in i Gladsheims modell, har varit såväl viktigt som ett bevis på våra fantastiska medarbetare.” inleder David Dahlgren, VD på Gladsheim.

”Det aktuella Skövdeförvärvet blir Gladsheims andra förvärv på orten. Fastigheten kompletterar vårt tidigare bestånd väldigt väl då den nya fastigheten ligger i nära anslutning till våra befintliga fastigheter. Gladsheim har nu fastigheter i flera kommuner i region Väst vilket ger bra möjligheter för våra hyresgäster att byta bostad, utifrån hur deras familjeliv utvecklas, med Gladsheim som fortsatt hyresvärd.” säger David Dahlgren, VD på Gladsheim.

Skövde med sina 56.000 invånare är regionstaden i Västergötland. Högskolan har drygt 11 000 studenter med ett 50-tal utbildningsprogram. Volvo Cars och Volvo Powertrain är de största privata arbetsgivarna. Även Försvarsmakten är en stor arbetsgivare i Skövde och närliggande Karlsborg. Göteborg nås med tåg inom en timme och Stockholm på två timmar.

”Förvärvet i Karlskoga är Gladsheims andra på orten och beståndet kompletterar vårt tidigare bestånd väldigt väl. Fastigheterna ligger nära våra befintliga fastigheter vilket möjliggör en effektiv förvaltning. Beståndet består av tre nyproducerade fastigheter med lägenheter i parhusmodell. Att kunna erbjuda lägenheter i parhus i Karlskoga är ett bra komplement till våra befintliga fastigheter. Genom att ha fastigheter med olika karaktär på våra orter skapar vi möjligheter för våra hyresgäster att flytta inom vårt bestånd utifrån hur deras familjeliv utvecklas.” säger David Dahlgren, VD på Gladsheim.

Karlskoga är en attraktiv ort med sin bas i försvarsindustrin och en av Sveriges ingenjörstätaste städer. Sverige och omvärlden befinner sig i en rustningsperiod som gynnar Karlskoga och dess teknologiintensiva företag. Med 25 minuters bilresa till Örebro och 45 minuter till Karlstad finns även en närhet till universitet och regionstäder, samtidigt som man når Stockholm på två timmar med tåg.

”Gladsheim har nu genomfört totalt fem förvärv de senaste månaderna och beståndets fastighetsvärde har i och med det nästan dubblerats. Vi ser nu fram emot såväl att förvalta de nya fastigheterna som fortsättningen på bolagets tillväxtresa.” avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärven var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin och Cadhouse.

Säljarens rådgivare i Skövde var Nordanö och Wistrand Advokatbyrå

Säljarens rådgivare i Karlskoga var Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Karlskoga.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB

070 – 287 64 02

david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar cirka 1 700 lägenheter med ett fastighetsvärde överstigande två miljarder kronor. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.