Gladsheim förvärvar bostadsbestånd i Arboga för 115 mkr

14 juni 2019

Gladsheim har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsbestånd med 186 lägenheter i Arboga. Direktavkastningen bedöms uppgå till 5,1%. Tillträde sker i slutet av juni. Efter förvärvet uppgår Gladsheims bestånd till drygt 500 lägenheter.

Förvärvet har skett i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 115 mkr efter avdrag för latent skatt. Beståndet omfattar 12.177 kvadratmeter och består till 86% av välskötta bostäder i bästa centrumläge. Säljare är Bengtwicksén AB.

”Förvärvet är Gladsheims andra sedan starten i mars och ger oss en etablering i Mälardalen att bygga vidare på. Fastigheterna har just de egenskaper Gladsheim söker, med bästa läge i stan och goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna. Genom vår renoveringsmetodik och fokus på en trevlig boendemiljö kommer Gladsheim också kunna erbjuda attraktiva lägenheter med nyproduktionsstandard till en rimlig månadskostnad”, säger David Dahlgren

”Arboga ligger mitt i en dynamisk tillväxtregion med en halvtimmes resa till Västerås, Eskilstuna och Örebro via motorväg eller tåg. En dryg timme med tåget så är man i Stockholm eller på Arlanda. Arboga har förutom sin egen kraft även en tilltalande pendlingsdynamik. Modern teknologi i kombination med bra kommunikationer skapar möjligheter för orter som Arboga att utvecklas starkt de kommande åren och där vill vi vara med och skapa bra boendemöjligheter. ”, fortsätter David Dahlgren

”Vi arbetar med flera intressanta förvärvsmöjligheter i Mälardalen och på annat håll och kommer att göra fler affärer till hösten ”, avslutar David Dahlgren.

Gladsheims rådgivare i förvärvet var Setterwalls Advokatbyrå, Amblin och Skeppsbron Skatt. Säljarens rådgivare var Catella och Falkenborn Advokatbyrå.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB

070 – 2876402

david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt. David var tidigare verkställande direktör på börsnoterade Amasten 2014-2017 där han byggde upp ett bostadsbestånd på tre miljarder med fokus på mellanstora orter. Fredrik är Gladsheims finanschef och har erfarenheter från liknande positioner i flera börsnoterade bolag.