Gladsheim Fastigheter har tecknat ett ramavtal med iTux för leverans av bredbandstjänster. Ambitionen är att hela Gladsheims bestånd på sikt ska ha samma lösning.  Som ett första steg kommer Gladsheims bestånd i Mälardalen att anslutas och inom 6 månader kommer de första fastigheterna att vara färdiga. Därefter kommer resten av beståndet att successivt anslutas till iTux.

”Det nya avtalet kommer att innebära att våra hyresgäster får en ny portal där de enkelt kan beställa de tjänster som de vill ha. På så sätt ökar valfriheten för våra hyresgäster. Med fiber sätter inte tekniken några gränser för de digitala möjligheterna och kapaciteten kommer möta behoven i många år framåt.” säger Linda Forsberg, Fastighetschef på Gladsheim Fastigheter AB.

Med det nya bredbandsnätet kommer beståndet att ha en stabil och säker infrastruktur som underlättar kommunikationen inom och mellan fastigheterna och dess tekniska system. Systemet bidrar till en effektiv styrning av fastigheterna samtidigt som miljöpåverkan minskar.

”Vi känner oss hedrade att iTUX har fått förtroendet att leverera öppet bredbandsnät till Gladsheims hyresgäster. Med iTUX som kommunikationsoperatör får man ett stabilt och driftsäkert bredbandsnät med stor mångfald av tjänsteleverantörer. Det ger många valmöjligheter för tjänster inom bredband, TV och telefoni men även smarta tjänster som kan förenkla vardagen och hjälpa hyresgäster att bo hemma längre. Vi ser verkligen fram emot att starta upp samarbetet och inleda installationerna av det nya öppna bredbandsnätet.”, säger Erik Ekdahl, storkundsansvarig iTUX.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Linda Forsberg, Fastighetschef, Gladsheim Fastigheter AB
073-809 43 66
linda.forsberg@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 3 000 lägenheter med ett fastighetsvärde överstigande 4 miljarder kronor. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.