Som transaktionschef med plats i ledningsgruppen, anställs Hanna Keberku. Hanna är fastighetsekonom med erfarenhet av fastighetstransaktioner, kapitalresning, analys och affärsutveckling. Hanna ansluter i januari och kommer närmast från Birger Bostad (f.d. SHH Bostad) där hon har arbetat som transaktionsansvarig. Hon har tidigare även arbetat på bland annat Brunswick Real Estate och Catella Corporate Finance.

”Gladsheim har en tydlig expansionsplan och beståndet växer kontinuerligt genom förvärv. Hanna blir en nyckelspelare i det framtida förvärvsarbetet i sin roll som transaktionschef. Med hennes tidigare erfarenheter och kunskap kommer Hanna starkt bidra till Gladsheims fortsatta expansion.” säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Gladsheim Fastigheter anställer även Christer Fors som hållbarhetschef. Christer kommer närmast från Amasten Fastighets AB där han arbetat som fastighetschef för region Mitt sedan 2015. Inom sin roll som fastighetschef arbetade Christer mycket med hållbarhetsfrågor, bland annat genomfördes ett antal energiprojekt och man implementerade även system för energiuppföljning. Christer har tidigare bland annat även arbetat på American Express och Alnova.

”Gladsheims hållbarhetsarbete är ett område som kommer spela en allt större roll i allt vårt arbete framöver. I takt med att beståndet nu växer blir det också viktigt för oss att ta in en hållbarhetschef med övergripande ansvar för hela verksamhetens hållbarhetsarbete. Christer Fors och jag har arbetat tillsammans tidigare och han har även varit fastighetschef där han förvaltat ett av Gladsheims nyligen förvärvade bestånd. Med Christers breda erfarenhet inom fastighets- och hållbarhetsfrågor, kommer vi att kunna integrera hållbarhetsfrågorna i den löpande verksamheten.” fortsätter David Dahlgren.

Gladsheim Fastigheter har även som nya förvaltare i region Mälardalen rekryterat Karl-Gunnar Eriksson, som började hos Gladsheim i slutet av september, och Ida Munter Alneskog, som börjar på Gladsheim i början av december.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB
070 – 287 64 02
david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 3 000 lägenheter med ett fastighetsvärde överstigande 4 miljarder kronor. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.