Gladsheim expanderar och förstärker organisationen!

2 december 2019

Gladsheim Fastigheter har under hösten fortsatt att förvärva fastigheter och det samlade beståndet omfattar för närvarande närmare 700 lägenheter och ett fastighetsvärde om 570 mkr. I samband med att fastighetsportföljen expanderar växer även bolaget. Under hösten har koncernen rekryterat tre nya medarbetare; en förvaltningsansvarig, en analytiker samt en kommunikations- och hållbarhetsansvarig.

Fredrik Hilmander är numera förvaltningsansvarig. Fredrik, som har över 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning, har bland annat tidigare arbetat på Castellum, Amasten och ByggVesta.

Robin Eriksson har anställts som analytiker på Gladsheim. Robin har en examen inom Business and Management från Kings College London. Han har tidigare varit anställd som jägarsoldat inom Försvarsmakten under tre års tid samt arbetat hos New Stay AB, Biz Apartment AB, stiftelsen William Sea Foundation med flera.

Jennifer Örtholm är anställd som kommunikations- och hållbarhetsansvarig. Jennifer har en examen i företagsekonomi med marknadsföringsinriktning och kommer senast från Transcendent Group där hon var marketing intern.

”Vi växer och utvecklar ständigt vår organisation. Det gläder mig att få välkomna tre nya medarbetare att vara med på Gladsheim Fastigheters utvecklingsresa”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Sedan i juni utgörs bolagets styrelse av styrelseordförande Carl-Viggo Östlund samt ledamöterna David Dahlgren (VD Gladsheim), Mikael Larsson (Coeli Holding AB), Magnus Hagerborn (Allba Holding AB) och Magnus Oscarsson (Invemo AB ). Styrelseordföranden Carl-Viggo Östlund har lång erfarenhet av styrelsearbete då han är styrelseordförande och ledamot i ett flertal andra bolag inom finans- och försäkringsbranschen, såväl noterade som onoterade bolag. Han har även en gedigen operativ erfarenhet som VD för både SBAB och Nordnet, samt inom branscher som försäkring, logistik och under många år även verksam i Tetra-Pak-koncernen.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB

070 – 2876402

david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt. David var tidigare verkställande direktör på börsnoterade Amasten 2014-2017 där han byggde upp ett bostadsbestånd på tre miljarder med fokus på mellanstora orter. Fredrik är Gladsheims finanschef och har erfarenheter från liknande positioner i flera börsnoterade bolag.