Gladsheim expanderar och förstärker organisationen

25 april 2022

Gladsheim Fastigheter fortsatte att expandera under 2021 och det samlade beståndet uppgick vid årsskiftet till 2,2 mdr kr i värde och 1 700 lägenheter. I samband med att fastighetsportföljen expanderar växer även bolaget. Under våren har Gladsheim rekryterat fyra nya medarbetare; två medarbetare som kommer arbeta med hyresadministration, en controller och en affärsområdeschef.

Gladsheim Fastigheter anställer Jeanette Morgan Ryvers som chef över hyresadministra­tionen på Gladsheim. Som hyresadministratör anställer även Gladsheim Madeleine Öhrn. Båda kommer närmast från Amasten där de arbetat i samma roller som de kommer att göra på Gladsheim och båda har således en gedigen erfarenhet inom området. Jeanette och Madeleine tillträde sina respektive tjänster i april och Gladsheim kommer i och med detta sköta all hyresadministration internt.

”Gladsheims bestånd och organisation fortsätter att växa och ytterligare förvärv planeras under 2022. Att nu kunna välkomna flera nya medarbetare, och med det skapa en intern hyresadministration på Gladsheim, är en strategisk pusselbit. Vi har skapat en organisation för fortsatt expansion där fler områden nu kan integreras tack vare förstärkningen med nya medarbetare. ”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Stefan Thorsén anställs som controller till Gladsheim och han kommer att tillträda tjänsten i början av augusti. Stefan kommer närmast från Akelius, där han arbetat som business controller sedan 2015.

Jonny Andersson anställs som affärsområdeschef för region Mälardalen och tillträder tjänsten i juni. Jonny kommer således att ansvara för förvaltningen av de delar av Gladsheims bestånd som är beläget runt Mälardalen. Jonny kommer närmas från Akelius där han sedan 2018 arbetat som Asset manager.

”Under 2021 dubblerade Gladsheim sitt fastighetsvärde och ökade antalet lägenheter med 70%. Med ett större bestånd är det nu också naturligt att ta in fler funktioner internt i bolaget, såväl som att stärka förvaltningsorganisationen. Uppföljningen och rapportering blir också mer omfattande i takt med att beståndet växer varpå en controller blir ett viktigt tillskott för organisationen. Med våra nya medarbetares tidigare erfarenheter och kunskap kommer de alla att bidra till Gladsheims fortsatta tillväxtresa och värdeutveckling.”, avslutar David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

Jeanette Morgan Ryver

Madeleine Öhrn

Stefan Thorsén

Jonny Andersson

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB
070 – 287 64 02
david.dahlgren@gladsheim.se

 

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar närmare 1 700 lägenheter med ett fastighetsvärde överstigande två miljarder kronor. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.