Gladsheim anställer Per Grundström som finansdirektör

16 juni 2021

Gladsheim Fastigheter har anställt Per Grundström som ny finansdirektör. Per kommer att tillträda sin tjänst i augusti med fokus på finansiering, transaktioner, affärsutveckling och finansiell uppföljning.

Per har en gedigen erfarenhet inom fastigheter, finansiering och corporate finance och kommer närmast från fastighetsbolaget Hembla, där han har arbetat med finansiering, transaktioner, finansiell rapportering och affärsutveckling. Han har även tidigare arbetat inom corporate finance.

”Sedan starten för två år sedan har Gladsheim vuxit till ett bestånd överstigande en miljard och vi kommer att växa snabbt framöver. Jag har tidigare samarbetat med Per under hans tid inom corporate finance. Pers kunskaper och erfarenheter från Hemblas tillväxtresa som noterat bolag med en internationell ägarbild kommer att vara värdefulla för Gladsheim framöver”, säger David Dahlgren, VD Gladsheim Fastigheter.

”Jag har med stort intresse följt Gladsheims tillväxtresa från sidlinjen och ser nu fram mot att få bidra till fortsatta framgångar. Gladsheim har imponerat genom att på kort tid etablera en plattform redo för större skala och jag är övertygad om att mina erfarenheter kan stärka Gladsheim i dess väg framåt”, säger Per Grundström.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB
070 – 287 64 02
david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt. David var tidigare verkställande direktör på börsnoterade Amasten 2014-2017 där han byggde upp ett bostadsbestånd på tre miljarder med fokus på mellanstora orter.