Coeli och Allba Holding investerar 225 mkr i Gladsheim Fastigheter AB

8 mars 2019

Gladsheim har träffat avtal med den institutionella kapitalförvaltaren Coeli samt Allba Holding som kommer att investera sammanlagt 225 mkr. Det första förvärvet kommer att ske under våren 2019 och due diligence pågår.

Gladsheim Fastigheter AB är ett nystartat fastighetsbolag med fokus på hyresbostäder. Gladsheim kommer förvalta och förädla hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder.

Gladsheim grundades under 2018 av VD David Dahlgren. David var tidigare VD på börsnoterade Amasten 2014-2017 och byggde då upp ett bostadsbestånd på 3 miljarder med fokus på mellanstora orter. Medgrundare är CFO Fredrik Gynnerstedt, med erfarenhet som CFO i flera börsnoterade bolag.

”Allt fler av de större bostadsbolagen koncentrerar sina portföljer till storstadsregionerna vilket skapar en möjlighet för oss fokusera på de mellanstora orterna och långsiktigt bli den ledande bostadsaktören i ett segment med starka kassaflöden och goda förädlingsmöjligheter.

Det råder en strukturell brist på lägenheter runt om i landet och efterfrågan på modernare och renoverade lägenheter är mycket hög. Genom mina erfarenheter från Amasten-åren kan vi tillsammans utveckla affären kring bostadsförvaltning och förädling med de möjligheter som våra orter erbjuder”, säger David Dahlgren.

Coeli Private Equity AB är huvudinvesterare och tillsammans med Allba Holding AB har man undertecknat investeringsförbindelser om inledningsvis 225 mkr som kommer att investeras över två års tid. Med Coeli och Allba som ankarinvesterare kommer Gladsheim att löpande ta in ytterligare kapital under de kommande åren. Både Coeli och Allba kommer att ta en aktiv ägarroll genom styrelsearbete.

Gladsheim är ett långsiktigt fastighetsbolag med målsättningen att notera bolaget inom en femårsperiod. ”Både jag och Fredrik har en bakgrund i börsnoterad miljö och kommer tillsammans med våra investerare redan från starten driva Gladsheim med målsättningen att kunna notera bolaget i framtiden. Med Coelis och Allbas kunnande och institutionella förtroende som professionella investerare inom alla typer av noterade och onoterade tillgångar kan vi bygga ett starkt, trovärdigt och lönsamt Gladsheim ”, avslutar David Dahlgren.

”Genom Gladsheim utökar vi vårt befintliga fastighetserbjudande till våra kunder och skapar ännu fler möjligheter till trygg och attraktiv avkastning i onoterad miljö. Tillsammans med teamet på Gladsheim breddar Coeli sin kompetens om fastighetsinvesteringar ytterligare för att fortsätta skapa en värdeskapande förvaltning som är i linje med våra kunders behov”, säger Mikael Larsson, VD på Coeli.

”Vi har som ambition att utöka andelen fastigheter i vår portfölj och med Gladsheim får vi en exponering mot ett fastighetssegment som erbjuder såväl trygghet som utdelning och god värdetillväxt. Vi var aktieägare i Amasten under Davids tid som VD där och har således investerat med honom tidigare”, säger Magnus Hagerborn, VD på Allba Holding.

Det första förvärvet kommer att ske under våren 2019 och due diligence pågår.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Dahlgren, VD, Gladsheim Fastigheter AB

070 – 2876402

david.dahlgren@gladsheim.se

Om Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i nära anslutning till universitet och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Gladsheim grundades under 2018 av David Dahlgren och Fredrik Gynnerstedt. David var tidigare verkställande direktör på börsnoterade Amasten 2014-2017 där han byggde upp ett bostadsbestånd på tre miljarder med fokus på mellanstora orter. Fredrik är Gladsheims finanschef och har erfarenheter från liknande positioner i flera börsnoterade bolag.

Om Coeli

Coeli är en finansiell företagsgrupp med förtroende att förvalta cirka 20 miljarder kronor åt våra kunder. Inom företagsgruppen har vi verksamhet inom förmögenhetsförvaltning och kapitalförvaltning med inriktning mot aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coeli har funnits sedan 1994 och är idag ett företag med cirka 80 anställda.

Om Allba Holding AB

Allba är ett family office som för närstående och andra investerares räkning förvaltar och rådger ett förmögenhetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor i både noterade och onoterade tillgångar.