Ledning & styrelse

David Dahlgren: VD
David Dahlgren grundade Gladsheim Fastigheter under 2018. David var tidigare VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 2014-2017. David har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 20 år. Han har bland annat varit Nordenchef för Tavistock Group där han ansvarade för investeringar och förvaltning av både bostäder och kommersiella fastigheter i såväl Sverige som Finland och Norge. Portföljen omfattade närmare 200 fastigheter till ett värde av 6 mdr. Vidare har David arbetat på Aberdeen Standard och på investment bank.

Fredrik Gynnerstedt: CFO
Fredrik Gynnerstedt är medgrundare av Gladsheim Fastigheter och CFO på bolaget. Han har tidigare erfarenheter av att vara CFO på de båda börsnoterade bolagen Oasmia och Bringwell. Tidigare har Fredrik även arbetat som affärsdirektör på Karnov och som revisor och managementkonsult på EY. Fredrik har stor erfarenhet av att förvärva bolag på nordisk nivå införliva nya organisationer i befintlig struktur. Fokus har varit på att driva och effektivisera affären, utveckla organisationer och inspirera personal. Inom Bringwell gjordes 10 rörelsedrivande förvärv på kort tid och omsättningen fyrfaldigades till 800 MSEK.

Fredrik Hilmander: Fastighetschef
Fredrik Hilmander har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Fredrik har tidigare arbetat med förvaltning och utveckling av handelsfastigheter, bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, handelsplatser, mindre köpcenter och samhällsfastigheter. Han har tidigare arbetat som förvaltare på ByggVesta, varit områdeschef på Amasten och affärsområdeschef på Castellum. Med sina tidigare erfarenheter har Fredrik samlat på sig kunskap inom många olika områden av fastighetsförvaltning. Fredrik drivs av att utveckla hållbara fastigheter, så väl kvalitetsmässigt som att ta ett grepp om social och miljömässig hållbarhet.

Carl-Viggo Östlund: Styrelseordförande
Carl-Viggo Östlund är styrelseordförande i Gladsheim Fastigheter. Carl-Viggo har lång erfarenhet av styrelsearbete då han är styrelseordförande och ledamot i ett flertal andra bolag inom finans- och försäkringsbranschen, såväl noterade som onoterade bolag. Han har även en gedigen operativ erfarenhet som VD för både SBAB och Nordnet, samt inom branscher som försäkring, logistik och under många år även verksam i Tetra-Pak-koncernen.

Styrelsen

Hela styrelsen består utöver ordförande Carl-Viggo Östlund och VD David Dahlgren av Mikael Larsson (Coeli Holdning AB), Magnus Hagerborn (Allba Holding AB), Magnus Oscarsson (Invemo AB).

Meny