Ledning och styrelse

Här kan du läsa om de som sitter i Gladsheims ledning och styrelse

Ledning

David Dahlgren

VD

David Dahlgren grundade Gladsheim Fastigheter under 2018. David var tidigare VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 2014-2017. David har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 20 år. Han har bland annat varit Nordenchef för Tavistock Group där han ansvarade för investeringar och förvaltning av fastigheter i såväl Sverige som Finland och Norge. Portföljen omfattade närmare 200 fastigheter till ett värde av 6 miljarder kr. Vidare har David arbetat på Aberdeen Standard och på investment bank.

Per Grundström

Finansdirektör

Per Grundström har en gedigen erfarenhet inom fastigheter, finansiering och corporate finance. Per har tidigare arbetat på fastighetsbolaget Hembla, där han har arbetat med finansiering, transaktioner, finansiell rapportering och affärsutveckling. Han har även tidigare arbetat inom corporate finance.

Fredrik Hilmander

Fastighetschef

Fredrik Hilmander har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Fredrik har tidigare arbetat med förvaltning och utveckling av handelsfastigheter, bostadsfastigheter, kontorsfastigheter, handelsplatser, mindre köpcenter och samhällsfastigheter. Han har tidigare arbetat som förvaltare på ByggVesta, varit områdeschef på Amasten och affärsområdeschef på Castellum. Med sina tidigare erfarenheter har Fredrik samlat på sig kunskap inom många olika områden av fastighetsförvaltning. Fredrik drivs av att utveckla hållbara fastigheter, så väl kvalitetsmässigt som att ta ett grepp om social och ekologisk hållbarhet.

Roger Granath

Projektchef

Roger Granath, som har mer än 30 års erfarenhet av arbete inom byggbranschen, är Gladsheims projektchef med ansvar för alla våra bygg- och renoveringsprojekt. Roger har tidigare arbetat på uppdrag av flertalet av Sveriges största fastighetsägare, och han har även arbetat som egen företagare inom byggsektorn. Roger, som har en gedigen erfarenhet av projektledning inom branschen, kommer närmast från Ekensberg Byggnads AB där hans roll var anbuds- och upphandlingsingenjör.


Styrelse

Carl-Viggo Östlund

Styrelseordförande

Carl-Viggo har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete i sina roller som styrelseordförande och ledamot i ett flertal bolag inom finans- och försäkringsbranschen, såväl noterade som onoterade bolag. Han har även en gedigen operativ erfarenhet som VD för både SBAB och Nordnet, samt inom branscher som försäkring och logistik, och han har under många år även varit verksam inom Tetra-Pak-koncernen.

David Dahlgren

Styrelseledamot

David Dahlgren grundade Gladsheim Fastigheter under 2018. David var tidigare VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 2014-2017. David har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 20 år. Han har bland annat varit Nordenchef för Tavistock Group där han ansvarade för investeringar och förvaltning av fastigheter i såväl Sverige som Finland och Norge. Portföljen omfattade närmare 200 fastigheter till ett värde av 6 miljarder kr. Vidare har David arbetat på Aberdeen Standard och på investment bank.

Magnus Hagerborn

Styrelseledamot

Magnus har mer än 20 års erfarenhet inom finansbranschen. Idag är han VD för AB Gylling & Co och styrelseledamot för MSE Holding AB och Mantex AB. Tidigare har Magnus varit finanschef för Informed Portfolio Management AB, Holtback & Partners Asset Management och ABG Sundal Collier Stockholm samt varit VD för Allba Holding AB.

Magnus Oscarsson

Styrelseledamot

Magnus har mer än 30 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen. Idag är han grundare och VD för Oscarsson och Engman Capital AB. Tidigare har han bland annat grundat och varit VD för Holtback och Partners Asset Management, varit VD för Julius Bear Nordic, partner och styrelseledamot i ABG Securities AB och chef för aktieenheten inom Erik Penser Bank. Magnus har arbetat med institutionell försäljning sedan 1989 som riktat sig till nordiska, europeiska och USA-baserade kunder.

Mikael Larsson

Styrelseledamot

Mikael Larsson är grundare och majoritetsägare av Coeli Group. Han är medlem i samtliga dotterbolagsledningar inom Coelikoncernen och bidrar aktivt till den strategiska utvecklingen av Coelis verksamhet, med ett särskilt fokus på att utveckla Coelis fastighetsprodukter. Innan han grundade Coeli 1994 arbetade Mikael för olika försäkringsbolag i Sverige.