Ledning och styrelse

Här kan du läsa om de som sitter i Gladsheims ledning och styrelse

Ledning

David Dahlgren

VD

David Dahlgren grundade Gladsheim Fastigheter under 2018. David var tidigare VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 2014-2017. David har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 20 år. Han har bland annat varit Nordenchef för Tavistock Group där han ansvarade för investeringar och förvaltning av fastigheter i såväl Sverige som Finland och Norge. Portföljen omfattade närmare 200 fastigheter till ett värde av 6 miljarder kr. Vidare har David arbetat på Aberdeen Standard och på investment bank.

Per Grundström

Finansdirektör

Per Grundström har en gedigen erfarenhet inom fastigheter, finansiering och corporate finance. Per har tidigare arbetat på fastighetsbolaget Hembla, där han har arbetat med finansiering, transaktioner, finansiell rapportering och affärsutveckling. Han har även tidigare arbetat inom corporate finance.

Charlotte Lagerkrans

Ekonomichef

Charlotte Lagerkrans har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och Private Equity med fokus på redovisning, skatt och rapportering. Charlotte arbetade tidigare som Redovisningschef på John Mattson Fastigheter som hon också var med och börsnoterade. Dessförinnan arbetade Charlotte på 3i Group plc som Finance Manager för Norden.

Linda Forsberg

Fastighetschef

Linda Forsberg har en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning. Linda har tidigare arbetat på Akelius, där hon ansvarade över ett större fastighetsbestånd. Hon har även arbetat på Castellum som kommersiell förvaltare. Med Lindas tidigare erfarenheter av både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter kommer hennes kunskap utgöra ett väldigt bra bidrag till Gladsheims verksamhet.


Styrelse

Carl-Viggo Östlund

Styrelseordförande

Carl-Viggo har lång erfarenhet av ledarskap och styrelsearbete i sina roller som styrelseordförande och ledamot i ett flertal bolag inom finans- och försäkringsbranschen, såväl noterade som onoterade bolag. Han har även en gedigen operativ erfarenhet som VD för både SBAB och Nordnet, samt inom branscher som försäkring och logistik, och han har under många år även varit verksam inom Tetra-Pak-koncernen.

David Dahlgren

Styrelseledamot

David Dahlgren grundade Gladsheim Fastigheter under 2018. David var tidigare VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Amasten Fastighets AB (publ), 2014-2017. David har varit verksam i fastighetsbranschen i närmare 20 år. Han har bland annat varit Nordenchef för Tavistock Group där han ansvarade för investeringar och förvaltning av fastigheter i såväl Sverige som Finland och Norge. Portföljen omfattade närmare 200 fastigheter till ett värde av 6 miljarder kr. Vidare har David arbetat på Aberdeen Standard och på investment bank.

Magnus Hagerborn

Styrelseledamot

Magnus har mer än 20 års erfarenhet inom finansbranschen. Idag är han VD för AB Gylling & Co och styrelseledamot för MSE Holding AB och Mantex AB. Tidigare har Magnus varit finanschef för Informed Portfolio Management AB, Holtback & Partners Asset Management och ABG Sundal Collier Stockholm samt varit VD för Allba Holding AB.

Magnus Oscarsson

Styrelseledamot

Magnus har mer än 30 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen. Idag är han grundare och VD för Oscarsson och Engman Capital AB. Tidigare har han bland annat grundat och varit VD för Holtback och Partners Asset Management, varit VD för Julius Bear Nordic, partner och styrelseledamot i ABG Securities AB och chef för aktieenheten inom Erik Penser Bank. Magnus har arbetat med institutionell försäljning sedan 1989 som riktat sig till nordiska, europeiska och USA-baserade kunder.

Mikael Larsson

Styrelseledamot

Mikael Larsson är grundare och majoritetsägare av Coeli Group. Han är medlem i samtliga dotterbolagsledningar inom Coelikoncernen och bidrar aktivt till den strategiska utvecklingen av Coelis verksamhet, med ett särskilt fokus på att utveckla Coelis fastighetsprodukter. Innan han grundade Coeli 1994 arbetade Mikael för olika försäkringsbolag i Sverige.