Finansiellt

Bakgrund och affärsidé

Gladsheim Fastigheter grundades under år 2018 och är ett fastighetsbolag som huvudsakligen förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter, högskoleorter och regionstäder. Företagets första fastigheter förvärvades våren 2019 och sedan dess har fastighetsbeståndet ökat till att idag omfatta över 2 100 lägenheter. Gladsheim arbetar aktivt med nya förvärvsmöjligheter. Gladsheim är ett långsiktigt fastighetsbolag med ett integrerat hållbarhetstänkande och en tydlig målsättning att genomföra en börsintroduktion 2026.

Många av de större bostadsbolagen koncentrerar sina portföljer till storstadsregionerna. Det skapar en möjlighet för Gladsheim att fokusera på de mellanstora orterna och de intilliggande högskoleorterna och långsiktigt kunna bli den ledande bostadsaktören i ett segment med starka kassaflöden och goda förädlingsmöjligheter. Det råder en strukturell brist på lägenheter runt om i landet och efterfrågan på modernare och renoverade lägenheter är mycket hög.

Operationell affärsmodell

Gladsheims använder sig av en modell som innebär att vi löpande genomför renoveringar av lägenheter vid utflytt. Dessa renoveringar leder till ökade intäkter och ett ökat fastighetsvärde. Genom renoveringsarbetet skapar vi ett bättre och mer blandat utbud av hyresrätter samt attraktiva miljöer i befintliga bestånd där vi kan integrera energibesparande åtgärder och sociala investeringar. Renoveringarna innebär att vi kan erbjuda våra kunder en bättre produkt samtidigt som det innebär god lönsamhet för våra aktieägare och ett hållbarare samhälle.

Med Gladsheims modell erbjuder vi våra hyresgäster ett trevligt boende samtidigt som den medför en god lönsamhet för bolaget. Lönsamhet är en förutsättning för långsiktighet och hållbarhet.

Energiförbättringar, förbättrad social miljö och trygghet samt interna krav i nivå med börsbolagsstandard utgör de tre huvuddelarna i Gladsheims hållbarhetsarbete.

Har du finansiella frågor kring bolaget eller är aktieägare, eller vill veta mer om företaget, så skicka ett mejl till ir@gladsheim.se