Vi på Gladsheim Fastigheter AB (publ) värdesätter din personliga integritet högt. Vi vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

När du gör en intresseanmälan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn och din e-post. Syftet med en sådan behandling är för att vi ska kunna kontakta dig när en lägenhet/lokal har blivit ledig.

När du gör en intresseanmälan samtycker du till att vi också får behandla dina kontaktuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kan komma att sparas i upp till tre år efter det att vi senast har haft kontakt med dig avseende ditt visade intresse för våra lägenheter/lokaler.

När du skickar e-post till oss så lagras personuppgifter så som ditt namn och din e-post. Dina uppgifter kan komma att sparas i upp till tre år efter att vi senast har varit i kontakt med dig.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra anställda och de som hanterar tillträde av lägenheter/lokaler hos oss. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Gladsheim Fastigheter AB (publ), Box 7428, 103 91 Stockholm. Du har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära eventuell rättelse av dina personuppgifter, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar mot eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@gladsheim.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Gladsheim har rätt att ändra sin integritetspolicy, i de fall att policyn ändras genom att lagringstiden för dina uppgifter kortas kommer du inte att bli informerad. Däremot om större förändringar görs på sådant sätt att lagringstidens förlängs eller liknande så kommer du att bli informerad.