Uthyrningspolicy

Denna policy syftar till att förklara och redogöra för vilka krav Gladsheim har för att du ska få hyra en lägenhet av oss. Samtliga anställda på Gladsheim använder uthyrningspolicyn för att avgöra om intressenter uppfyller kraven och därför kan hyra en lägenhet av bolaget.

Gladsheims lediga lägenheter publiceras på bolagets hemsida. Bolaget använder även vissa samarbetspartners för annonsering av lägenheter.

Nöjda kunder

Gladsheim värnar om långsiktiga kundrelationer och att våra hyresgäster är nöjda med sitt boende och oss som hyresvärd. Gladsheim Fastigheter eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Gladsheims fastigheter ska vara trivsamma boenden med nöjda hyresgäster och med goda grannar. För alla hyresgästers trivsel är vår målsättning är att alla våra fastigheter ska vara rökfria.

Den blivande hyresgästen ska:

För att få hyra en lägenhet av oss på Gladsheim behöver du uppfylla vissa krav. De generella kraven gäller för alla Gladsheims lägenheter.

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande
 • Hyresgästen ska ha svenskt person- eller samordningsnummer alternativt skandinaviskt personnummer
 • Hyresgästen ska ha en stadigvarande inkomst. Gladsheim godkänner alla typer av inkomster men premierar i första hand inkomst genom arbete, egen näringsverksamhet, CSN, pension och föräldrapenning.
 • Hyresgästen ska ha en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten.
 • Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyreskontrakt, den kommande hyresgästen får inte ha några tidigare eller nuvarande hyresskulder.
 • Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får ha förekommit hos tidigare hyresvärd.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenhet måste vara rimligt i förhållande till lägenhets planlösning och storlek.
 • Gladsheim är en privat hyresvärd och vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
 • Hyresgästen ska under hela hyrestiden ha en tecknad hemförsäkring
 • Som hyresgäst ansvarar du även för att teckna eget elabonnemang om inte elen debiteras av Gladsheim efter individuell mätning, detta framgår i ditt hyresavtal.
 • Hyresgästen ska godkänna att hyresvärden har möjligheter att inhämta förbrukningsuppgifter för varmvatten och el för lägenheter.
 • Hyresgästen ska under hela hyrestiden följa Gladsheims trivselregler. Reglerna finns på hemsidan samt delas ut i samband med kontraktsskrivning.

Gladsheims sökvillkor

För att kunna söka en bostad och anmäl ditt intresse för en lägenhet behöver du registrera dig via Mina Sidor. För att behålla dina köpoäng som du samlar under din tid i vårt system behöver du vara en aktiv bostadssökande och logga in i systemet regelbundet.

Gladsheims uthyrningskrav gäller alltid och sökande behöver uppfylla kraven för att kö poängen ska ha betydelse. Vid urval av hyresgäster spelar även andra faktorer in som exempelvis inflyttningstidpunkt.

 • Du erhåller 1 poäng per dag från registreringsdatum
 • (Du kan spärras från systemet om du svarar nej eller inte svarar alls på erbjudande om lägenhet fyra (4) gånger under sex månader.)
 • Du kan spärras från vårt system om du har varit inaktiv över 6 månader.

För Gladsheim är det viktigt att allmänheten har förtroende för Gladsheims uthyrningsarbete. En viktig del i detta är att våra beslut grundas i korrekta uppgifter.

Det är därför otroligt viktigt att alla sökande fyller i uppgifterna korrekt och riktigt. Om felaktiga uppgifter ges så förlorar den sökande sina köpoäng och spärras i två (2) år från att söka lägenhet hos Gladsheim.

Uthyrningspolicyn har antagits av Gladsheims ledningsgrupp, eventuella frågor kring policyn ställs till Gladsheims förvaltningschef.

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, p-plats, garage, lokal eller förråd hos oss och när du sedan blir kund hos oss. Vissa personuppgifter behandlas även en viss tid efter att ditt avtal med oss slutat att gälla. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i bolagets personuppgiftspolicy.