Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Vill du söka bostad hos oss gör du det på vår hemsida under Lediga lägenheter. Du kan dels se våra lägenheter som är lediga just nu och hittar du något som passar det du söker kan du registrera dig och göra en intresseanmälan på den lägenheten.

Du kan även registrera dig i vår bostadskö. Du fyller då i uppgifter om dig och det du söker i din sökande profil, det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter och gör en komplett ansökan. Du kan därefter se dina intresseanmälningar på Mina sidor.

Om du blir erbjuden att gå på visning kommer vi att kontakta dig.

Vi på Gladsheim använder oss av ett system där man som intressent samlar kö-poäng som bygger på hur länge man har varit registrerad hos oss som bostadssökande. Utöver kö-poängen så är det viktigt att man uppfyller våra krav enligt vår uthyrningspolicy. Det är därför viktigt att din profil är uppdaterad med korrekt information.

Det är viktigt att antalet personer som ska bo i lägenheten är rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Gladsheim tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden.

Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande maxantal vuxna och barn: 1 rok max två personer, 2—2,5 rok max tre personer, 3 rok max fyra personer, 4 rok max fem personer osv.

Vad roligt att du har hittat en lägenhet hos oss. I vår inflyttningsbroschyr får du information som kan vara bra att veta. Det kan även vara bra att läsa några av våra vanliga frågor och svar, på så sätt får du förhoppningsvis svar på allt du undrar över. Har du några andra frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@gladsheim.se

Det är mycket viktigt att du alltid har en hemförsäkring. En hemförsäkring är en bra investering om något skulle hända, som till exempel brand- eller vattenskador. Har du ingen försäkring kan du bli skyldig att betala ersättning för de kostnader som uppstått i din lägenhet. Det är viktigt att du tecknar en hemförsäkring som är giltig från och med inflyttningsdagen.

I samarbete med försäkringsbolaget Hedvig bjuder Gladsheim dig på en månads hemförsäkring. Läs mer på Mina sidor för att ta del av erbjudandet eller kontakta oss så hjälper vi dig.

När du flyttar till din nya lägenhet behöver du teckna ett el-abonnemang för din nya lägenhet. Du tecknar ett el-abonnemang genom att själv kontakta elleverantören. Du kommer att behöva ett anläggnings-ID för att teckna avtalet, det hittar du i ditt elskåp.
Det är även viktigt att du inte glömmer att avsluta ditt gamla abonnemang för din förra lägenhet. Du kan kontakta din elleverantör för mer information.

För att få rätt folkbokföringsadress är det viktigt att du gör en flyttanmälan till Skatteverket i samband med att du flyttar. För mer information om hur du gör en flyttanmälan, besök Skatteverkets hemsida.

När du ska flytta in hos oss kommer vi överens om tid för nyckelutlämning vid kontraktsskrivning. Vid nyckelutlämning är det viktigt att du har med dig giltig legitimation samt tecknad hemförsäkring på den lägenheten du ska flytta in i.

Nycklarna lämnas ut till dig som kontraktsinnehavare. Om du inte själv har möjlighet att hämta nycklarna, måste den som kommer i ditt ställe ha fullmakt och legitimation. Har du frågor kan du kontakta den person som har hjälpt dig under kontraktsskrivningen alternativt skicka ett e-post till info@gladsheim.se

Om ni kommer överens om tidigare inflyttning, godkänner du automatiskt städningen i den lägenhet som du flyttar in i. Se även till så att en besiktning är genomförd, annars riskerar du som ny hyresgäst att stå för eventuella skador som den utflyttande hyresgästen har orsakat.

Byt inte nycklar med varandra, detta ska ske i samråd med förvaltningen på orten alternativt den nyckelfirma som vi använder oss av. Ta kontakt med Gladsheims förvaltning på orten för att få reda på mer och boka en tid. Det är viktigt att inflyttande hyresgäst har en giltig hemförsäkring från och med rätt dag då hyresgästen flyttar in.

Det är den utflyttande hyresgästen som ansvarar för att städa lägenheten, vi på Gladsheim utfärdar en slutbesiktning där vi granskar städningen innan du flyttar in. Skulle du uppleva att något i din lägenhet inte är ordentligt städat får du gärna kontakta vår kundtjänst 010-207 82 80.

I vår utflyttningsbroschyr får du övergripande information om vad som gäller inför utflyttningen. Har du några andra frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på 010-207 82 80.

Du kan läsa mer om hur du säger upp ditt avtal här.

Uppsägningstiden för din lägenhet är tre kalendermånader, du behöver därför säga upp ditt kontrakt senast innan månadsskiftet som infaller tre månader före önskad avflyttning.

För att säga upp ditt lägenhetsavtal eller bilplatsavtal kontakta oss via mail till uthyrning@gladsheim.se och sen skickar vi ett separat mail med uppsägning som du signerar med BankID. Du kan även skicka in en skriftlig uppsägning genom att skriva ut denna blankett och posta till.

Gladsheim Fastigheter
Kärleksgatan 2
21145 Malmö

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid om lägenheten sägs upp inom 1 månad från dödsdatumet. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du var samboende med den bortgångne och vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta oss för att skriva om kontraktet. Du hittar blanketten som du behöver fylla i under rubriken blanketter högre upp på den här sidan. Har du några frågor kan du mejla info@gladsheim.se alternativt ringa till oss på 010-207 82 80.

Ja, du får hyra ut din lägenhet i andra hand om du har ett giltigt skäl, samt om du har använt bostaden som din permanenta bostad.

Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är om:

 • du ska studera eller arbeta tillfälligt på annan ort
 • du ska prova på att bo ihop med någon
 • du är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning

För att få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand så behöver du fylla i blanketten “Ansökan om att hyra ut i andra hand”. Blanketten hittar du högre upp på denna sida där samtliga blanketter ligger samlade.

Vi beviljar andrahandsuthyrningar i max ett år i taget. Det är viktigt att vi får allt underlag som behövs med din ansökan. Som handlingar som styrker ditt skäl till ansökan.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd från Gladsheim. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att du förlorar ditt kontrakt. Olovlig andrahandsuthyrning innefattar även korta uthyrningar så som via förmedlingar som Airbnb.

Tänk på att det är ca 4-veckors handläggningstid så var gärna ute i god tid.

Vill du byta lägenhet så måste en blankett för bytesansökan fyllas i och skickas in till oss. Ansökan måste fyllas i både av dig och den person som du önskar byta lägenhet med. Blanketten hittar du högst upp på denna sida där alla blanketter ligger samlade.

Gladsheim gör sedan en sedvanlig kreditprövning av den person som önskar ta över din lägenhet.

Tänk på att det är ca 6-8 veckors handläggningstid på en bytesansökan så var gärna ute i god tid.

Gladsheim har som policy att inte bevilja bytesansökningar som inkommer inom 1 år från det att hyresförhållandet inleddes och där hyresavtalet erhållits genom ett tidigare byte.

Som hyresgäst har du enligt hyreslagen rätt att, under vissa omständigheter, överlåta ditt hyresrättsavtal till en närstående som du varaktigt sambott med. Det är viktigt att den som ska ta över lägenheten uppfyller vår uthyrningspolicy och ha varit folkbokförd på adressen de senaste tre åren. En överlåtelse kan inte ske efter att du har gjort en uppsägning.

För att Gladsheim ska bevilja en överlåtelse krävs:

 • Att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till de senaste tre åren.
 • Att lägenheten har använts med gemensamt hushåll.
 • Att det varit den enda stadigvarande för de sökande samt den samboende.
 • Inneboende kan inte överta lägenheten. En inneboende, vän eller andrahandshyresgäst har ingen laglig rätt att överta hyreskontraktet. Det räcker inte att hen varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt. Det är sammanboendet i sig som räknas.
 • Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet.
 • Observera att handläggningstiden för att behandla en ansökan är cirka 6-8 veckor från det att en fullständig ansökan kommit in till hyresvärden.
 • Gladsheim överlåter inte alla typer av lägenheter. Överlåtelser av lägenheter behandlas individuellt.

För att ansöka om överlåtelse av ditt kontrakt så behöver du fylla i vår överlåtelseblankett, du hittar alla våra blanketter högre upp på den här sidan.

Kontakta förvaltningen på orten eller skicka ett mail till info@gladsheim.se. Du kan även ringa vår telefonväxel på 010-207 82 80 och berätta om ditt ärende.

Du måste städa lägenheten noga innan du flyttar ut. Det är viktigt att lägenheten lämnas ordentligt ren, städad och helt tom. I utflyttningsbroschyren finns en checklista som är bra att ha med sig så att du är säker på att du städat allt som ska städas. En bra regel är att se till att lämna lägenheten i det skick som du hade önskat få den själv om det var du som skulle flytta in. Om städningen inte är utförd ordentligt och inte blir godkänd av den som besiktar lägenheten kan du debiteras en städavgift.

Vid utflytt måste du lämna tillbaka samtliga nycklar som hör till lägenheten och övriga utrymmen (exempelvis cykelförråd och tvättstuga) senast kl. 12:00 första vardagen efter det hyreskontraktet har upphört att gälla. För att du ska slippa betala en avgift måste samtliga nycklar återlämnas, även de nycklar som du själv låtit tillverka och betalat för.

Innan du flyttar ska du boka in en slutbesiktning med förvaltningen på din ort, ni kommer då också överens om hur nyckellämningen ska ske. Kontakta oss på info@gladsheim.se eller ring vår kundtjänst på 010-207 82 80.

Var alltid noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid så kommer ärendet direkt att skickas till inkassobolaget Ropo Capital. Ropo Capital kommer då att skicka ett inkassokrav till dig vilket medför en extra kostnad samt en dröjsmålsränta.

Kontakta Ropo Capital om du får ett inkassokrav.

Du kan antingen logga in på Mina sidor och hitta din hyresavi eller så kan du skicka ett mail till oss på hyror@gladsheim.se. Ange namnet på den som står på hyreskontraktet, lägenhetsnummer och adress. Ange även telefonnummer ifall vi behöver ringa dig.

Du hittar ditt lägenhetsnummer på ditt hyreskontrakt eller på din hyresavi.

Vi har samlat frågor som har med dessa områden att göra under utflyttningsfrågor högre upp på sidan.

Det är viktigt att du vet vad du själv ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för. Nedan ser du en lista som tydligt visar vad som är ditt ansvar och när du ska höra av dig till oss för att få hjälp.

Som hyresgäst ansvarar du för att:

 • Grovsopor och miljöfarligt avfall forslas till återvinningsstation
 • Byta filter i din spisfläkt/spiskåpa
 • Byta glödlampor och lysrör (gäller även i kyl, frys och ugn)
 • Göra rent ventilationsdon i lägenheten (viktigt att du inte ändrar några inställningar!)
 • Göra rent och reparera persienner och markiser
 • Att göra rent i avlopp i kök och badrum, samt att rensa vattenlåset i golvbrunn och badrummet
 • Städa tvättstugan efter att du har använt den
 • Vara rädd om din lägenhet!

Det är viktigt att du är rädd om din lägenhet och sköter den genom att städa och hålla den i gott skick. Några enkla tips är att hålla spisen och ugnen rena, detta motverkar att smuts och fett bränner fast något som är mycket svårare att få bort. Frysen bör frostas av med jämna mellanrum, det är viktigt att du låter isen tina av sig själv och att du inte använder kniv eller hårda föremål för att få loss isen, det kan orsaka skador på frysen. Använd alltid milda rengöringsmedel när du städar i din lägenhet. Badkar, tvättställ och WC kan vara extra känsliga.

Hör av dig till oss om:

 • Spisen inte fungerar (kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Kyl eller frys inte fungerar (kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Det läcker eller droppar från kranar, element eller toalett
 • Fönster eller dörrar inte går att stänga eller är trasiga
 • Det saknas vatten
 • Du har stopp i avloppet eller om vattnet rinner ner sakta i golvbrunnen eller vasken

Vad ingår i hyran?

I ditt hyresavtal finns att läsa om vad som ingår i din hyresavgift, vad gäller lägenhetens storlek, extra utrymmen och så vidare. Utöver det som anges i hyresavtalet räknas en mängd andra saker in i hyresavgifter. Det handlar både om fast inredning och servicetjänster. Här nedan anges en del av dem.

•Värme och vatten – om inget annat anges i ditt hyresavtal.

•Underhåll och reparation av din lägenhet.

•Sophantering

•Trappstädning

•Snöröjning vintertid.

•Gräsklippning under sommartid. Uteplatser räknas inte in då hyresgästerna gemensamt ansvarar för skötsel av dessa.

•Kabel-TVs basutbud ingår – om inget annat anges i ditt hyreskontrakt.

•Kyl, frys, spis, fasta armaturer och eventuell annan fast inredning i lägenheten. Kontakta oss och för en felanmälan för att få eventuella fel åtgärdade men glöm inte att kontrollera säkringarna först. Ibland är lösningen enklare än vad man först tror.

•Brandvarnare ingår i hyran och ska finnas i alla lägenheter. Vi strävar efter att alla våra lägenheter skall ha brandvarnare men i vissa fall kan det saknas. Saknar din lägenhet brandvarnare kan du kontakta ditt lokalkontor så får du en installerad helt utan kostnad. Som hyresgäst ansvarar du för brandvarnarens funktion och för att batterierna byts ut. En brandvarnare bör regelbundet kontrolleras, minst en gång per år.

Vad ingår inte i hyran?

Det är bra att veta att vissa saker inte ingår i hyresavgifter. Här följer några exempel:

• Reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll.

• Underhåll av egna installationer såsom exempelvis persienner, disk- och tvättmaskin.

• Förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batteri till brandvarnare och säkringar i de fall proppskåpet är placerat i lägenheten.

• Rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, renssilar golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i kylskåp eller liknande.

• Skötsel av uteplats i anslutning till bostaden.

Ja, du får ha en inneboende.

Du behöver inte något godkännande från oss för att skaffa en inneboende. Det som är viktigt är att ni inte bor fler i lägenheten än vad som är tillåtet enligt ditt avtal. Det är även viktigt att tänka på att du som står på kontraktet är ansvarig för lägenheten och om något går sönder. Vi rekommenderar därför att ett hyresavtal upprättas mellan dig och den inneboende.

En inneboende kan inte ta över hyreskontraktet efter att du sagt upp kontraktet.

Vill du uppgradera din ytterdörr till en säkerhetsdörr? Kontakta förvaltningen på din ort eller skicka ett e-post till info@gladsheim.se för mer information.

I många av våra lägenheter finns det persienner, dessa ingår dock inte i hyran. Det är därför viktigt att du själv sköter underhållet av dina persienner så att de hålls hela och rena.

Om det inte redan finns en tvätt- eller diskmaskin i din lägenhet kan du få installera en egen. Du ansvarar själv för att installationen utförs fackmannamässigt, genom att en leverantör eller rörläggare anlitas. Tänk på att maskinen placeras där det är lämpligt. Du är även ansvarig om skador uppkommer på grund av felmontering. Du kan även kontakta oss för att se över möjligheten för oss att installera en tvättmaskin som ett tillval till din lägenhet. Ta kontakt med förvaltningen på din ort för att veta mer. Kanske kan de även ge dig tips och råd.

Ja, förutsatt att du monterar den på ett korrekt sätt.

Parabolen får endast monteras på insidan av din balkong/uteplats. Paraboler som hänger på utsidan och som inte är ordentligt fastmonterade utgör en livsfara för människor på marken. Tänk på att inte göra åverkan på fasaden när du monterar parabolen. Åverkan på fasaden räknas inte till normalt slitage och vid en eventuell flytt kan du därför bli debiterad för det. Ta kontakt med förvaltningen på din ort för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Har det uppstått ett fel eller något annat i din lägenhet som behöver service ska du i första hand göra en serviceanmälan via Mina sidor. Du kan också ringa vår kundservice, 010-207 82 80 och berätta om ditt ärende. Är det ett fel av akut karaktär är det viktigt att du direkt tar kontakt med oss per telefon, mer information hittar du här.

Om det uppstår ett akut fel som exempelvis en vattenläcka eller ett elfel, så ska du under dagtid kontakta vår kundtjänst per telefon på 010-207 82 80.

Om det uppstår ett akut fel under kvällstid eller helg så ska jouren kontaktas. Du hittar rätt nummer i ditt trapphus eller under felanmälan här på hemsidan.

Är det en fråga om säkerhet i form av exempelvis en brand eller ett brott ber vi dig att direkt kontakta SOS alarm på 112.

Ett akut fel är något som kan utgöra en fara för en person eller en fastighet och därför behöver åtgärdas så fort som möjligt även under kvällar och helgdagar.

Här är några exempel på akuta fel där du kontaktar vår jour direkt.

 • Skada på fastigheten som ökar risken för inbrott så som exempelvis en krossad glasruta eller att ett fönster på markplan inte går att stänga.
 • Vattenläcka eller stopp i avlopp som innebär risk för vattenskada.
 • Lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös.
 • Störningar som innebär att störningsjouren behöver komma till platsen.

Jouren gör alltid en bedömning av ditt ärende för att se om det är akut eller inte. Om jouren gör en utryckning för ärenden som inte är akuta fel debiteras hyresgästen för denna kostnad. Störningsjouren debiteras av den hyresgäst som orsakat störningen.

Det är viktigt att du vet vad du själv ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för. Nedan ser du en lista som tydligt visar vad som är ditt ansvar och när du ska höra av dig till oss för att få hjälp.

Som hyresgäst ansvarar du för att:

 • Grovsopor och miljöfarligt avfall forslas till återvinningsstation
 • Byta filter i din spisfläkt/spiskåpa
 • Byta glödlampor och lysrör (gäller även i kyl, frys och ugn)
 • Göra rent ventilationsdon i lägenheten (viktigt att du inte ändrar några inställningar!)
 • Göra rent och reparera persienner och markiser
 • Att göra rent i avlopp i kök och badrum, samt att rensa vattenlåset i golvbrunn och badrummet
 • Städa tvättstugan efter att du har använt den
 • Vara rädd om din lägenhet!

Det är viktigt att du är rädd om din lägenhet och sköter den genom att städa och hålla den i gott skick. Några enkla tips är att hålla spisen och ugnen rena, detta motverkar att smuts och fett bränner fast något som är mycket svårare att få bort. Frysen bör frostas av med jämna mellanrum, det är viktigt att du låter isen tina av sig själv och att du inte använder kniv eller hårda föremål för att få loss isen, det kan orsaka skador på frysen. Använd alltid milda rengöringsmedel när du städar i din lägenhet. Badkar, tvättställ och WC kan vara extra känsliga.

Hör av dig till oss om:

 • Spisen inte fungerar (kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Kyl eller frys inte fungerar (kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Det läcker eller droppar från kranar, element eller toalett
 • Fönster eller dörrar inte går att stänga eller är trasiga
 • Det saknas vatten
 • Du har stopp i avloppet eller om vattnet rinner ner sakta i golvbrunnen eller vasken

I första hand kan du göra en serviceanmälan via Mina sidor. Du kan också ringa vår kundservice, 010-207 82 80 och berätta om ditt ärende.

Det är viktigt att du anmäler skador så snabbt som möjligt för att skadans omfattning ska kunna minimeras så mycket som möjligt. Misstänker du att ditt hem har en fukt- eller vattenskada är det bråttom att åtgärda eftersom skadan kan spridas i fastigheten.

Visa hänsyn

Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas därför krävs det att alla hyresgäster visar hänsyn till varandra. Det finns ingen tid på dygnet när det är tillåtet att spela hög musik eller på annat vis störa med hög ljudnivå. Du måste alltid visa extra hänsyn mellan klockan 22.00-07.00. Borra och spika inte i väggar, sänk volymen på tv, dator, stereo. Sänk din egen ljudnivå, stäng dörrar försiktigt, gå inte med skor inne. Tänk på att det kan vara lyhört i trappuppgång. Annan hög ljudnivå vid olämpliga tider som exempelvis hög musik, återkommande fester som stör är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är alltid sunt förnuft och hänsyn till varandra som gäller. Ska du ha fest eller liknande brukar det uppskattas om du informerar dina grannar i förväg. Det är att visa hänsyn.

Trapphus och entréer

Det är väldigt viktigt att alla utrymningsvägar är fria och att det enkelt går att ta sig igenom. Det är därför helt förbjudet att ställa saker utanför din lägenhetsdörr, i trapphus, loftgångar och källarkorridorer. Det kan innebära en brandfara. Detta är avgörande för att alla boende ska kunna ta sig ut så snabbt som möjligt men också för att eventuell räddningstjänst och ambulans enkelt ska kunna ta sig in i fastigheten. Barnvagnar, cyklar leksaker med mera är därför helt förbjudna att förvara i allmänna utrymmen.
För att hjälpa till att förhindra inbrott är det viktigt att entrédörren aldrig ställs upp och att du alltid låser exempelvis källardörrar.

Balkonger

Du får inte hänga blomlådor eller andra föremål på utsidan av din balkong, det går bra att hänga upp saker på insidan av balkongen.

Rökning

I våra fastigheter råder det totalt rökförbud.

I alla gemensamma utrymmen som lokaler, entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler osv råder rökförbud. Det är inte tillåtet att röka där andra hyresgäster också har rätt att vara. Det är också enligt lag förbjudet att röka på lekplatser. Sedan 20190701 råder det även, enligt lag, rökförbud i anslutning till entréer för gemensamma lokaler.

Det är tillåtet att röka på balkonger eller uteplatser. Tänk på att tobakslukt kan upplevs som störande och besvärande av dina grannar, visa alltid hänsyn. När du röker på din balkong är det inte tillåtet att aska eller fimpa utanför din balkong, det kan orsaka skador som exempelvis brand hos din granne.

Tvättstugan

För allas trivsel är det viktigt att alla sköter reglerna för tvättstugan noga. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna och städa efter dig. Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan börja tvätta i tid.

Cyklar och bilar

Kör inte bil eller cykel på bostadsområdets gångar, barn kan leka där.

Ohyra

Mata inte fåglar på fastighetens område, detta kan locka till sig råttor och möss. Får du ohyra i din lägenhet är det viktigt att du kontaktar oss direkt så att det inte sprider sig. Kontaktuppgifter finner du i ditt trapphus.

Hundar och Katter

Rasta inte din hund var som helst i bostadsområdet utan tänk på att visa dina grannar hänsyn. Plocka alltid upp efter din hund. Ha alltid översyn av din katt, de får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor.

Mattor

Skaka aldrig mattor från balkong eller fönster.

I vissa av våra fastigheter råder det totalt rökförbud. Det innebär att man inte får röka i den lägenhet man hyr och samtliga gemensamma lokaler. Mer information om vad som gäller i din fastighet hittar du i ditt trapphus. Har du några frågor kan du även kontakta förvaltningen på din ort eller info@gladsheim.se.

I alla gemensamma utrymmen som lokaler, entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor, samlingslokaler osv råder rökförbud. Det är inte tillåtet att röka där andra hyresgäster också har rätt att vara. Det är också enligt lag förbjudet att röka på lekplatser. Sedan 20190701 råder det även, enligt lag, rökförbud i anslutning till entréer för gemensamma lokaler.

Det är tillåtet att röka på balkonger eller uteplatser. Tänk på att tobakslukt kan upplevs som störande och besvärande av dina grannar, visa alltid hänsyn. När du röker på din balkong är det inte tillåtet att aska eller fimpa utanför din balkong, det kan orsaka skador som exempelvis brand hos din granne.

Röker du inne i din bostad behövs en extra tvätt och en så kallad patentering genomföras efter att du flyttar ut. Detta medför en merkostnad för dig. Nikotinet sätter sig i väggarna och inredningen och de får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner för att väggarna därefter ska kunna tvättas och målas med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten från att tränga sig igenom tapeterna. Du som hyresgäst faktureras för hela kostnaden efter utfört arbete, kostnaden varierar beroende på bostadens storlek och omfattningen av skadorna som uppkommit.

På din balkong får du endast grilla med en el-grill, ingen annan grillning är tillåten. På din uteplats är det tillåtet att även använda kol- eller gasolgrill. Visa hänsyn till dina grannar och agera alltid med brandsäkerhet i åtanke när du grillar.

På fastighetens gemensamma ytor och grönområden är det endast tillåtet att grilla på upprättad gemensam grillplats.

Temperaturen i din lägenhet ska vara mellan 20-21 grader. Vi strävar efter att du alltid ska ha en behaglig temperatur, oavsett tid på dygnet eller årstid. Vid väderomslag kan det dock variera några grader. Under vår och höst ber vi därför om tålamod med våra värmesystem. Innan du gör en felanmälan, mät temperaturen i din lägenhet i mitten av rummen. Känn efter om termostater är uppvridna och hjälp luftströmningen genom att flytta undan eventuella möbler som står för luftventiler. Om du ska vädra, gör det under en kort tid.

För att undvika fukt- och vattenskador, så är det viktigt att du sköter om ditt badrum.

 • Använd trasa och skonsamma rengöringsmedel till WC, handfat, dusch, badkar, golv, väggar och tak.
 • Efter dusch och bad behöver du få bort stillastående vatten, för att inte orsaka fläckar.
  Golvbrunnen ska rengöras och rensas regelbundet.
 • Handfatet ska rengöras och rensas regelbundet, skölj inte ned hår osv som kan orsaka stopp.
 • Handfatets vattenlås ska regelbundet rengöras.
 • Borra inte i väggarna i våtutrymmen.
 • Ventilation-don måste rengöras regelbundet, för att ventilationen ska fungera optimalt.
 • Vädra gärna ut fukt efter dusch och bad.
 • Håll luftventiler öppna för att ventilation och värme ska fungera optimalt.

Vi på Gladsheim vill ta vårt ansvar för miljön och möjliggöra för dig som hyresgäst att också göra det. Det finns därför möjlighet till källsortering i nära anslutning till de flesta av våra fastigheter. I vissa fall kan du själv behöva ansvara för att lämna grovsopor och miljöfarligt avfall till en returstation. Vi och miljön tackar dig för att du tar det ansvaret!

Det är viktigt att våra sopor och avfall hanteras och tas om hand på rätt sätt. Det gör att vi dels skyddar oss mot farliga avfall som kan skada oss och vår omgivning. Våra sopor bidrar även till att vi sparar energi och naturresurser och minskar våra utsläpp. Sopsortering är ett av de enklaste sätten att göra en insats för miljön på.

Misstänker du att du har skadedjur i ditt hem ska du göra en serviceanmälan. Du ska även direkt kontakta skadedjursbekämpningen själv, du hittar kontaktuppgifter för respektive ort här. Det är viktigt att du även meddelar oss på Gladsheim antingen genom att göra en serviceanmälan på Mina sidor eller genom att ringa vår växel på 010-207 82 80.

Skadedjur kan exempelvis vara:

 • Silverfiskar
 • Myror
 • Pälsänglar
 • Råttor
 • Möss
 • Vägglöss

För att minimera risken för att skadedjur ska komma in i ditt hem kan du göra följande:

 • Undvik att ta in möbler eller andra föremål som kan vara angripna av skadedjur.
 • Vid resor, undvik att förvara resväskan på golvet. Titta noga igenom kläder när de packas upp så att inte skadedjur följt med i bagaget.
 • Kläder bör tvättas i 60 grader och föremål kan läggas i frysen i 7 dygn för att bli av med eventuella skadedjur.
 • Köper du direktimporterade matvaror bör du vara uppmärksam så att inga skadedjur följer med varorna.
 • Regelbunden och noggrann städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur borta.
 • Undvik att ätbara rester ligger på golv eller andra ytor som skadedjur kan komma åt.
 • Om du har uppmärksammat skadedjur ska du inte flytta runt kläder, lakan och andra föremål i lägenheten. Det ökar spridningsrisken.

Ta kontakt med skadedjursbekämpning och förvaltningen på din ort direkt när du misstänker att du har fått skadedjur!

Under vinterhalvåret anlitar vi entreprenörer som sköter snöröjningen och halkbekämpningen på ytorna kring din bostad. Trottoarer, entréer, tillfartsvägar och gång- och cykelvägar inom fastighetens område inkluderas. Kommer det mycket snö under en kort period ber vi dig att ha lite tålamod och överseende med att det kan ta lite extra tid att hinna med att snöröja och halkbekämpa alla områden. Vi gör vårt bästa för att ditt område ska vara framkomligt och säkert så snabbt som möjligt.

När det gäller din parkeringsplats eller garageport ansvarar du själv för att röja undan snö. Ibland blir det tyvärr en snövall vid dem på grund av att plogbilarna inte kan ploga ända in mot portarna eftersom ett visst säkerhetsavstånd alltid måste hållas.

Gladsheim ansvarar för att det finns fungerande brandvarnare när du flyttar in. Det är därefter ditt ansvar att själv kontrollera så att den fungerar. Om brandvarnaren börjar pipa är det dags att byta batteri. Batterier är en förbrukningsvara som byts ut av hyresgästen.

Det ska finnas minst en brandvarnare i din lägenhet. Saknar du en brandvarnare ska du göra en felanmälan, så vi kan komma och montera en åt dig.

Om en brand skulle bryta ut så är det väldigt viktigt att alla utrymningsvägar är fria och enkelt går att ta sig igenom. Det är därför helt förbjudet att ställa saker i trapphus, loftgångar och källarkorridorer. Detta är avgörande för att alla boende ska kunna ta sig ut så snabbt som möjligt men också för att eventuell räddningstjänst och ambulans enkelt ska kunna ta sig in i fastigheten. Barnvagnar, cyklar leksaker med mera är därför helt förbjudna att förvara i allmänna utrymmen.

Vi gör regelbundet brandskyddsrundor där vi bland annat kontrollerar att det inte står saker i vägen, vi uppskattar om även du som hyresgäst är uppmärksam på detta. För allas säkerhets skull.

Är du utsatt för brott ska du alltid göra en polisanmälan. Är det ett pågående brott ska du direkt kontakta 112.

Du kan läsa vår integritetspolicy här. Se våra villkor för cookies här med möjlighet att ändra dina inställningar för cookies.

Är du hyresgäst hos oss och vill skapa ett konto behöver du ditt kontraktsnummer för att skapa ett konto på Mina sidor. Ditt kontraktsnummer hittar du på ditt kontrakt eller en hyresavi. Får du ett felmeddelande när du försöker logga in beror det förmodligen på att du inte har registrerat dig.

Är du intressent och vill registrera dig som bostadssökande kan du skapa ett konto direkt under Registrera dig alternativt när du gör din första intresseanmälan. När du skapar kontot fyller du i din fullständiga sökprofil som sedan ligger till grund för dina ansökningar hos oss. Du kan uppdatera dina uppgifter på Mina sidor/Min profil.

Du måste vara över 18 år för att registrera dig. Har du inte ett svenskt personnummer är det viktigt att du väljer att registrera dig utan personnummer och istället registrerar dig med ett användarnamn.

Har du glömt ditt lösenord, använd länken ”Glömt lösenord” så skickas ett nytt lösenord till din registrerade e-post. Vi rekommenderar att kopiera in lösenordet när du loggar in och därefter byta till ett enklare lösenord.