Driftinformation

Här hittar du information om aktuella störningar och planerade arbeten för dig som boende.

Pågående: Ventilationsbyte Bussatorpet 5 och 9

Just nu pågår arbete med ventilationen i Bussatorpet 5 och 9. Arbetet pågår under vardagar mellan 07:00 – 16:00. Arbetet som pågår är att gamla ventilationsaggregat byts ut, samtidigt byggs även fläktrummen på taken om för att få plats med de nya installationerna. Vi kommer att byta till nytt ventilationsaggregat med värmeåtervinning för att bli mer klimatsmarta och energieffektiva. Arbetet kan innebära viss störning för er hyresgäster, vi har full förståelse för detta och gör vårt bästa för att arbetet ska genomföras på ett så bra och smidigt sätt som vi kan. Vi hoppas samtidigt på er förståelse för att det kan innebära vissa störningar och hoppas att ni kan ha överseende med detta.

Tidsplan för arbetet: Under arbetets gång har vissa förseningar uppstått. Just nu ser det ut som att arbetet kommer att färdigställas under början av februari. Till dess att arbetet är helt klart kan ni därför eventuellt vädra er lägenhet för att säkerställa en god luftkvalitet

Viktigt att tänka på: Under tiden arbetet pågår kommer vi ha byggställning placerad intill huset. Den kommer vara stängd utanför arbetstid och får inte användas av obehöriga. Informera gärna särskilt era barn och ungdomar att det inte är tillåtet att försöka ta sig in/klättra på byggställningar då det är förenat med stor fara. Under arbetets gång kommer det också vid några tillfällen komma en kranbil för att lyfta upp tunga byggmaterial mm till taket. Respektera då vänligen avståndsmarkeringar och direktiv från personal på plats så att ingen utsätts för fara i samband med dessa lyft.

Vi kommer under projekttiden också installera en extra brandvarnare i varje lägenhet. Detta gör vi för att stärka upp utrymningsmöjligheterna under fläktarnas driftstopp. Fläktarna har nämligen en funktion att fördröja eventuell spridning av brand mellan lägenheter som nu tillfälligt måste tas ur drift när de byts ut. De nya brandvarnarna ”pratar” med varandra så att om en brand skulle uppstå i en lägenhet kommer samtliga brandvarnare att larma så att alla kan utrymma huset snabbare.

Vi kommer behöva tillträde till alla lägenheter vid minst två tillfällen under installationen. Avisering kring detta kommer att ske minst en vecka innan. Ni kan välja att antingen vara hemma och ta emot entreprenaden vid dessa tillfällen eller ge oss tillåtelse att gå in i lägenheten med huvudnyckel. Det är väldigt viktigt att ni ser till att vi får tillgång till er lägenhet under aviserad tid för att entreprenören ska kunna hålla sin tidsplan både mot er och andra hyresgäster.

Entreprenören kommer att försöka hålla miljön i och runt fastigheten så ren som möjligt. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna ha ett bra och smidigt samarbete med både er hyresgäster och entreprenören under arbetet. Har ni frågor kring projektet eller det planerade arbetet är ni varmt välkomna att höra av er!

Ni kan hitta mer information om projektet på Mina sidor, du får åtkomst till Mina sidor genom vår hemsida www.gladsheim.se. Har ni några frågor vänligen mejla till oss på vast@gladsheim.se.

Läs mer

Fjärrvärmeinstallation Fabrikören 13

Från och med v.45 kommer det grävas in fjärrvärme i Fabrikören 13 . Arbetet kommer att ske under vardagar mellan 07:00 – 16:00. Att gräva in fjärrvärme är en viktig hållbarhetsåtgärd, fjärrvärme blir betydligt mer klimatsmart än befintlig uppvärmningsmetod. Arbetet kan dock innebära viss störning för er hyresgäster, vi har full förståelse för detta och kommer göra vårt bästa för att arbetet ska kunna genomföras på ett så bra och smidigt sätt som vi kan. Vi hoppas samtidigt på er förståelse för att det kan innebära störningar och bullrande ljud och hoppas att ni kan ha överseende kring detta.

Tidsplan för arbetet: Grävningsarbetet och framdragning av fjärrvärme räknar vi tar ca 3 veckor och kommer genomföras mellan v.45-48. När framdragningen är genomförd så påbörjas installationen in till varje lägenhet vilket vi beräknar kommer ta ca 4-6 veckor. Vi kommer tillsammans med entreprenören Västgötarör att avisera om när vi behöver tillgång till just din lägenhet.

Viktigt att tänka på: Vi behöver fri yta runt nuvarande värmepanna, har ni något som kan vara i vägen för arbetet vänligen flytta detta så fort som möjligt. Vi kommer behöva tillgång till alla lägenheter vid minst två tillfällen under installationen. Avisering kring detta kommer att ske minst en vecka innan. Ni kan välja att antingen vara hemma och ta emot entreprenaden vid dessa tillfällen eller ge oss tillåtelse att gå in i lägenheten med huvudnyckel. Det är väldigt viktigt att ni ser till att vi får tillgång till er lägenhet under aviserad tid för att entreprenören ska kunna hålla sin tidsplan både mot er och andra hyresgäster.

Utförandet av arbetet: Man kommer dra alla ledningar under husen i torpargrunden som man kommer ner till ifrån vissa lägenheter som har luckor innanför entréer. I vissa fall där det inte finns luckor kommer vi behöva installera en lucka, berörda hyresgäster blir aviserade om det i god tid.

Entreprenören kommer dagligen genomföra en grovstädning för att försöka hålla miljön i och runt fastigheten så ren som möjligt. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna ha ett bra och smidigt samarbete med både er hyresgäster och entreprenören under arbetet. Har ni frågor kring projektet eller det planerade arbetet är ni varmt välkomna att höra av er!

Ni kan hitta mer information om projektet på Mina sidor, du får åtkomst till Mina sidor genom vår hemsida www.gladsheim.se. Har ni några frågor vänligen mejla till oss på vast@gladsheim.se.

Läs mer