Felanmälan Skövde

Vid felanmälan under dagtid eller icke akuta problem

Fel som utan betydande skada eller fara kan åtgärdas nästkommande vardag ska anmälas nästkommande vardag.

Felanmälan via Mina sidor
Telefon (Vardagar 09.00-16.30): 010-207 82 80
Hissjour (Schindler): 020-31 33 33
Tv, telefoni, bredband (Telenor): 020-22 22 22
Bekämpning av skadedjur (Länsförsäkringar): 0500-77 73 41

Vid felanmälan av akut karaktär under helger och kvällar

Vid fel som kan innebära betydande skada eller fara ska alltid en direkt kontakt göras, se information nedan. Telefontiden mellan 09.00-16.30 är för samtlig felanmälan, all annan tid är enbart för akuta problem som snarast måste åtgärdas.

Telefon: 0510–202 50
Trygghet och störningsjour (Säkerhetstjänst i Väst AB): 0510–202 50

Meny