Felanmälan Skövde

Vid felanmälan under dagtid eller icke akuta problem

Fel som utan betydande skada eller fara kan åtgärdas nästkommande vardag ska anmälas nästkommande vardag eller till mejl.

E-post: felanmalan.skaraborg@gladsheim.se
Telefon (Vardagar 09.00-16.30): 010-207 82 80
Hissjour (Schindler): 020-31 33 33
Tv, telefoni, bredband (Telenor): 020-22 22 22
Bekämpning av skadedjur (Länsförsäkringar): 0500-77 73 41

Vid felanmälan av akut karaktär under helger och kvällar

Vid fel som kan innebära betydande skada eller fara ska alltid en direkt kontakt göras, se information nedan. Telefontiden mellan 09.00-16.30 är för samtlig felanmälan, all annan tid är enbart för akuta problem som snarast måste åtgärdas.

Telefon: 0510–202 50
Trygghet och störningsjour (Säkerhetstjänst i Väst AB): 0510–202 50

Meny