Felanmälan Eskilstuna

Vid felanmälan under dagtid eller icke akuta problem

Fel som utan betydande skada eller fara kan åtgärdas nästkommande vardag ska anmälas nästkommande vardag.

Felanmälan via Mina sidor
Telefon (Vardagar 07.00-16.00): 010 – 207 82 80
Tv, telefoni, bredband (Telenor): 020–222222
Tv, telefoni, bredband (Stadsnätet EEM): 016-106060
Bekämpning av skadedjur (Nomor): 0771–122300

Vid felanmälan av akut karaktär under helger och kvällar

Vid fel som kan innebära betydande skada eller fara ska alltid en direkt kontakt göras, se information nedan. Telefontiden mellan 07.00-16.00 är för samtlig felanmälan, all annan tid är enbart för akuta problem som snarast måste åtgärdas.

Telefon: 010 – 470 58 50

Meny