Det är viktigt för oss på Gladsheim att våra hyresgäster trivs hos oss. Vi genomför därför löpande hyresgästundersökningar i samarbete med AktivBo. Undersökningarna sker i form av att vi skickar en hyresgästenkät till alla som bor hos oss. Hyresgästenkäten är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och fastigheter. Enkätsvaren hjälper oss att få veta vad vi gör bra och vad vi kan förbättra för att kunna vara en så bra hyresvärd som möjligt.

För två år sedan gjorde vi vår första hyresgästundersökning och den har legat till grund för ett flertal åtgärder som vi har genomfört. Vi har sedan dess förvärvat fler fastigheter och för många hyresgäster blir nu årets utskick av hyresgästenkäten den första. Utifrån svaren vi fick i den förra enkäten har vi nu förbättrat många områden där det framfördes synpunkter, bland annat har vi förbättrat utemiljöerna vid många av våra fastigheter, målat om många trapphus och andra gemensamma utrymmen. Vi har även vidtagit åtgärder så som att förbättra vår hemsida, i syfte att information ska finnas mer lättillgänglig, samt att man numera där också kan göra en
serviceanmälan dygnet runt.

Årets hyresgästenkäten kommer snart att komma hem till dig. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara på den eftersom dina svar kommer att ligga till grund för vårt framtida förbättringsarbete. Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling!