Vi på Gladsheim Fastigheter vill rikta ett stort tack till dig som svarade på vår enkätundersökning som vi genomförde under slutet av 2021. Vi har nu påbörjat analysera era svar för att förstå vad som är viktigt för er hyresgäster. Extra roligt tycker vi att det är att ni var så många som svarade på enkäten. Tack vare era svar vet vi vad som är viktigt för er vilket gör det lättare för oss att fokusera på rätt saker och prioritera rätt.

Tack för att så många av er tog er tid att svara på enkäten, nu ser vi fram emot att arbeta med resultatet av undersökningen och ta fram en handlingsplan för att bli ännu bättre på de punkter som är viktiga för er!